Ağlama Duvarı’nda çekilen resimle ilgili

Mahkemedeki ilk duruşmamda, neden savunma yapmayacağımı ve hiçbir soruya cevap vermeyeceğimi açıklayan konuşmamdan sonra, tarafıma yöneltilen ilk sorunun Ağlama Duvarında çekilen resimle ilgili olmasını ve bu konunun yargılama konusu iddialarla ne gibi bir irtibatının olduğunu hala anlayabilmiş değilim.

Ancak duruşmayı müteakip bu konunun özellikle sosyal medyada bazı kişiler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı ve halen kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Gerekli olanlara yasal haklarımız çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun yanında zorunlu olarak bu konuya ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması da gerekli görülmüştür.

İslam dinini en son ve en mükemmel din haline getiren en önemli nedenlerden birisi, kutsal dinimizin, dini Allah ile kul arasında olan bir konu olarak kabul etmesidir.

Bu nedenle, Allah ile onun kulu arasına girmeye cesaret edenler, bu yetkiyi nereden almaktadır?

Musevilik, semavi dinlerden birisi olup Kudüs’teki ağlama duvarı da kutsal bir yerdir.

Bu kutsal yeri ziyaret eden herkesin Musevi olabileceklerini ileri süren cahiller, herhalde İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edip, orada dua eden herkesin de Müslüman olduğunu mu düşünüyorlar?

Bugün ben Türk’lüğümle ve elbette Müslüman olmamla da iftihar ederim. Aynı gezi esnasında dinimizde özel bir yeri ve anlamı olan Mescid-i Aksa’yı da ziyaret etmiş olmaktan mutluluk ve huzur duydum.

İlker Başbuğ’un aynı İsrail gezisi sırasında Mescid-i Aksa’da dua ederken çekilmiş fotoğrafı

Ancak, benim Türklüğümle ve Müslüman olmamla iftihar etmem, bu ülkenin vatandaşı olsun olmasın farklı etnik köken veya dini inanca sahip olan kimseleri küçümseme ve onların bu durumlarını sorgulama hakkını da bana vermez.

Herkes Türk Milletinin bir bireyi olmaktan ve kendi etnik kökeni, dini inancıyla gurur duymalı ve övünebilmelidir.

Bana göre; insanların inançlarının ve etnik kökenlerinin, diğerleri tarafından sorgulanması, her şeyden evvel bir insanlık suçudur.

(E) Org. M. İlker Başbuğ